- Державний заклад Спеціалізований (спеціальний) санаторій Косів МОЗ України

Перейти до вмісту

Головне меню:

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

Шановні ДРУЗІ!


   Якщо бажаєте підримати розвиток побуту в нашому закладі шляхом надання благодійних (добровільних) внесків і пожертв. Які будуть спрямовуватися для потреб санаторію щодо покращення умов оздоровлення в закладі. Необхідно звернутися в адміністрацію де Вам буде надано всю необіхідну інформацію про потреби та спрямування наданих вами коштів, товарів та послуг.
   Згідно Постанови КМУ від 04.08.2000 р. "
Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"
- Благодійні внески не  можуть  заміняти  плату  за  надання установами і закладами платних послуг за переліками, визначеними в установленому порядку.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Звернення сторін соціального діалогу на національному рівні
щодо необхідності підвищення ефективності
колективно-договірного регулювання трудових відносин


Прийнято на засіданні Президії Національної тристоронньої соціально-економічної ради
КЕРУЮЧИСЬ Конституцією України, Кодексом законів про працю України, конвенціями та рекомендаціями Міжнародної організації праці, законами України «Про соціальний діалог в Україні» та «Про колективні договори і угоди»,
БЕРУЧИ до уваги непросту економічну ситуацію та несприятливий вплив кризових явищ в економіці на трудові відносини, зайнятість населення і забезпечення його робочими місцями,
ВИЗНАЮЧИ, що колективні договори й угоди є ефективним інструментом регулювання трудових відносин, підвищення конкурентоспроможності підприємств та трудового потенціалу, забезпечення реалізації принципів гідної праці й упередження трудових конфліктів, ПОГОДЖУЮЧИСЬ із доцільністю укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності,

ПРАГНУЧИ через колективно-договірне регулювання забезпечити:
• підвищення ефективності діяльності підприємств та продуктивності праці;
• збереження робочих місць та зростання продуктивної зайнятості;
• здорові та безпечні умови праці та гідну її оплату;
• ведення діалогу з розподілу результатів праці та викорінення бідності серед працюючих.

ЗВЕРТАЄМОСЬ до працівників, профспілок та роботодавців, а також їх організацій (об’єднань організацій), органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з пропозицією активізувати колективно-договірну роботу на відповідних рівнях соціального діалогу та

ПРОПОНУЄМО для забезпечення представництва і захисту своїх прав та інтересів:
1. Брати активну участь у колективних переговорах з укладення колективних договорів та угод;
2. Сприяти поширенню дії галузевих (міжгалузевих), територіальних угод всіх рівнів на підприємства, установи та організації відповідної галузі або території шляхом:

вступу до діючих організацій роботодавців, професійних спілок;
• делегування організаціями роботодавців та професійними спілками, їх об’єднаннями, повноважень репрезентативним організаціям та об’єднанням роботодавців і профспілок відповідного рівня;
• сприяння участі роботодавців (підприємств, установ та організацій), первинних організацій профспілок (а у разі відсутності — представників працівників) у підготовці пропозицій з метою їх врахування під час колективних переговорів з укладення галузевих (міжгалузевих), територіальних угод.

ЗАКЛИКАЄМО працівників, профспілки та роботодавців вживати спільні дії, спрямовані на сприяння веденню колективних переговорів, укладенню колективних договорів і угод та підвищенню їх ефективності!

 

Урядова телефонна «гаряча лінія»
0 800 507 309
www.ukc.gov.ua

Громадяни України з АР Крим та м. Савестополя для вирішення питань, пов’язаних з тимчасовим перебуванням в інших регіонах України, можуть звернутися за телефоном
урядової «гарячої лінії»
(дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні)

Урядова телефонна «гаряча лінія» працює цілодобово

 
Назад до вмісту | Назад до головного меню